טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

חוות דעת במסגרת עתירה לבג"ץ

בתיק זה עתר הלקוח לבג"ץ על גובה תשלומי המכס בתחום פעילותו.
העתירה לבג"ץ לוותה בחוות דעת מומחה מטעמנו שכללה את ניתוח השוק, ניתוח עלויות, ניתוח מצב בשווקים אחרים ועוד.
חוות הדעת הוגשה כעבודה כלכלית התומכת בטענות שהוגשו לבג"ץ אשר דרש את תשובת המדינה בתוך זמן קצר.
יש לציין כי העתירה הוגשה במסגרת לחץ שהופעל על הגורמים המוסמכים לקביעת שיעורי המכס על יבוא מוצרים שונים.
לאחר הגשת העתירה הוחלט על העברת הנושא לדיון והידברות בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט.
 
לעמוד הקודם