טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

סכסוך בין שותפים עסקיים

במקרה הנדון, הגשנו חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת מחלוקת בין יבואן ישראלי וחברה זרה.
חוות הדעת ניתחה את ההפסדים שנגרמו ו/או שעלולים להיגרם כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי אחד הצדדים. 
 
לעמוד הקודם