טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

סכסוך בין לקוח-ספק

במקרה הנדון, הגשנו חוות דעת במסגרת בוררות שבין ספק ולקוח בגין מחלוקת כספית.
חוות דעתנו אומנם הוגשה מטעם אחד הצדדים אך בסופו של דבר שימשה כבסיס לפשרה שסוכמה בין הצדדים.
 
לעמוד הקודם