טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

סכסוכים משפחתיים

במקרה הנדון, מדובר היה בסכסוך בין אח ואחות שהגיע לבית המשפט לענייני משפחה שבמרכז הסכסוך מניות בחברה שבבעלותם.
במקרה הנדון נדרשנו להגיש חוות דעת מומחה העוסקת בעיקרה בנושאים חשבונאיים על בסיס הדוחות הכספיים של החברה.
במקרה הנדון לא נדרשנו להגיע למתן עדות מומחה אך הצד שנעזר בחוות דעתנו זכה בהליך המשפטי.
 
לעמוד הקודם