טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

חוות דעת מומחה בתחומי החברות והתאגידים

תחום החברות והתאגידים הינו התחום המרכזי בו נדרשת חוות דעת כלכלית. הנושאים והסוגיות הינן רבות ומגוונות ולהלן מספר דוגמאות לנושאים המצריכים לרוב, חוות דעת מומחה:
 • הערכת שווי חברה או פעילות.
 •  הערכת שווי נכסים ומניות.
 •  סכסוכים בין בעלי מניות.
 •  זכויות מיעוט.
 •  חלוקת רווחים ודיבידנדים.
 •  איתנות פיננסית – יכולות החזר התחייבויות.
 •  הערכת שווי אופציות ומכשירים פיננסיים נגזרים ואחרים.
 •  סוגיות חשבונאיות.
 •  סוגיות מיסוי.
 • סוגיות רגולטוריות בעלות השלכות כלכליות.
 • הגבלים עסקיים – ניתוח שוק, מחירים, תחרותיות.
 • פירוק כינוס נכסים והקפאת הליכים.

עורכי דין ומשרדים לדוגמא איתם עבדנו ועובדים:

אבי וינרוט ושות', מאיר מזרחי ושות', גולדמן, ארליך, אדלשטיין ושות', משה כאהן, עו"ד, ראובן בילט, עו"ד, אורי בר, עו"ד ועוד...
 
לתיאום פגישה אישית:
טלפון: 03-9797797

נוסף: 04-6996666

נייד: 052-4434227

מייל: info@minuf1.co.il
או מלאו פרטים:
שלח

תהליך העבודה

01
הבנת הסוגיה והצרכים.
איסוף החומרים ולימוד הסוגיה לעומק
02
כתיבת חוות הדעת הראשונית
ביצוע הערות ותיקונים לחוות הדעת
03
מסירת חוות דעת סופית
הופעת המומחה בבית המשפט

תקצירי המקרים

התוצאה: נחסכו ללקוח מיליוני שקלים
תקציר:
יש לציין כי ההצלחה בחוות דעת זו נבעה מעבודה מקצועית איכותית מאוד בנושא הערכות שווי ובמתן עדות מוצלחת על דוכן העדים.
התוצאה: העברת הנושא לדיון והידברות בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט
תקציר:
העתירה לבג"ץ לוותה בחוות דעת מומחה מטעמנו שכללה את ניתוח השוק, ניתוח עלויות, ניתוח מצב בשווקים אחרים ועוד.
התוצאה: הבורר קיבל את קביעתה של חוות הדעת שלנו כבסיס להחלטתו
תקציר:
במקרה הנדון נדרשנו להגיש חוות דעת הכוללת הערכת חברה משותפת לאחר שנתגלעו מחלוקות בין בעלי המניות.
-
תקציר:
הגשנו חוות דעת כלכלית לבית משפט במסגרת מחלוקת בין יבואן ישראלי וחברה זרה
התוצאה: חוות דעתנו שימשה כבסיס לפשרה שסוכמה בין הצדדים.
תקציר:
חוות דעת במסגרת בוררות שבין ספק ולקוח בגין מחלוקת כספית
לעמוד הקודם