טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

ליווי פיננסי שוטף לפעילות העסקית

הניהול הפיננסי נמצא בליבת הפעילות של העסק. תפקידיו הם רבים, מגוונים וחשובים ביותר לניהול האפקטיבי של העסק.
במרבית המקרים, נדרש העסק לסיוע מקצועי חיצוני לניהול פיננסי שיתמוך בפעילות המרכזית של העסק.
השירותים המרכזיים שאנחנו מציעים:
 • ניהול ובקרה פיננסית שוטפת.
 • סיוע בניהול משא ומתן עם הבנקים.
 • הלוואת מקרנות המדינה.
 • בניית תקציב ותוכניות עבודה.
 • בנייה וניתוח דוחות כספיים.
 • ליווי חברות בקשיים ובניית תוכנית הבראה.
 • ביקורת פנימית.
 • עבודות תמחיר.
 • בדיקת כדאיות.
ניהול פיננסי מקצועי אינו מותרות אלא חובה לפעילות אפקטיבית של הארגון. ליווי פיננסי חיצוני ומקצועי תספק למנהלי החברה את הכלים והסביבה להתמקד בפעילות העסק ובצמיחתו.
לנו יש את הניסיון והידע המקצועי הפיננסי שיעזור לכם לנהל את העסק.
 
לתיאום פגישה אישית:
טלפון: 03-9797797

נוסף: 04-6996666

נייד: 052-4434227

מייל: info@minuf1.co.il
או מלאו פרטים:
שלח
ליווי פיננסי שוטףהניהול הפיננסי נמצא בליבת הפעילות של הארגון. תפקידיו הם רבים, מגוונים וחשובים ביותר לניהול האפקטיבי של העסק. ניהול פיננסי לא רק שאחראי על הזרמת המשאב הפיננסי הנדרש לפעילויות הארגון אלא גם למשימות נוספות רבות כמו דיווח על תוצאות הפעילות, תכנון עתידי, התראה על כשלים, ביצוע בקרות ועוד.
הניהול האפקטיבי המודרני כבר הבין מזמן שתפקידיו של ליווי פיננסי אינו מסתכם ברישום ספרי החשבונות והוצאת דוח כספי תקופתי. ליווי פיננסי איכותי תורם לניהול האפקטיבי הכללי של הארגון ומשפר משמעותית את יכולותיו להתמודד עם הסביבה העסקית בה הוא פועל.
ניהול פיננסי מודרני לא אחראי רק על רישום ודיווח על פעולות שבוצעו בעבר. ניהול פיננסי אחראי, בין השאר גם לספק למנהלי החברה את הכלים הנדרשים לקבלת החלטות עתידיות כמו: תכנון וניהול תקציב, תכנון וניהול תזרימי מזומנים ועוד. בארגונים רבים לניהול הפיננסי גם כפופים ניהול משאבי האנוש ומערכות המידע.
לא בכל ארגון ישנם התנאים לקיומו של ליווי פיננסי אופטימאלי. לעיתים הדבר נובע מחוסר במשאבים ולעיתים מסיבות אחרות. לארגונים כאלה מוצע ליווי פיננסי במיקור חוץ באמצעותו מקבל הארגון את השירותים המקצועיים להם הוא זקוק והמתאימים לצרכיו וליכולותיו. במודל כזה הארגון נהנה מרמת ניהול פיננסי גבוהה שלא יכול היה לקבל במסגרת הארגון עצמו.
 
שילוב של ניסיון עסקי ופיננסי עם מקצועיות מאפשרים לנו להציע לכם שירותים של ליווי פיננסי במיקור חוץ ברמה גבוהה מאוד. חברות שאינן יכולות מכל סיבה שהיא לקבל שירותים ברמה גבוהה בתוך הארגון יוכלו לקבל שירותים אלה במיקור חוץ בהתאמה לצרכים וליכולות.
 
 

ליווי פיננסי - תפקידי המנהל

 
תפקידי הניהול והליווי הפיננסי הם רבים ומגוונים. נזכיר בקצרה את התפקידים המרכזיים של המנהל הפיננסי בארגון העסקי:
 1. ניהול מערכת רישום ודיווח – הנהלת חשבונות, דוחות כספיים.
 2. ניהול מערכות תכנון – תקציב, תוכניות עבודה, תוכניות השקעה.
 3. ניהול מערכות בקרה – מפעיל פעולות בקרה על תהליכים בארגונים ומדווח.
 4. תכנון תזרימי המזומנים.
 5. תכנון מערך אשראי, הלוואות והון זר.
 6. ניהול מערך ההשקעות הפיננסיות.
 7. תכנון מבנה ההון – הון עצמי מול הון זר.
 8. תקצוב הון – בחירה בין חלופות השקעה.
 9. ניהול סיכונים פיננסיים – התאמה בין נכסים והתחייבויות.
 10. קשר עם משקיעים.
בנוסף לתפקידים המרכזיים שפורטו, למנהל הפיננסי בארגונים של היום יש לרוב תפקידים רבים נוספים. האחראי על ניהול פיננסי במקרים רבים יהיה חלק מצוות ההנהלה ויהיה מעורב בכל תהליך או פעולה מהותית גם בתחומי הפיתוח העסקי, התקשרות מהותית עם לקוחות וספקים ועוד. בהרבה ארגונים למנהל הפיננסי תהיה גם אחריות על מחלקת כוח אדם, רכש ומערכות מידע.
 
ליווי פיננסי מקצועי אינו מותרות אלא חובה לפעילות אפקטיבית של הארגון. פעילות אפקטיבית תספק למנהלי החברה את הכלים והסביבה הפיננסית הדרושה לפעילות החברה וליכולתה לצמוח. ארגונים לעיתים נזקקים לניהול מסוג זה במיקור חוץ מסיבות שונות. מומלץ על כן לבחור בגוף חיצוני בעל הניסיון, הידע והמקצועיות הנדרשת לספק את צרכי הארגון.
 
לעמוד הקודם