טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

גיוס אשראי בנקאי והון

גיוס אשראי בנקאי והון חברות בשלבים שונים במחזור חייהן זקוקות להגדלת האמצעים הכספיים. הגדלת האמצעים הכספיים יכולה להיות במספר דרכים בין אם באמצעות הגדלת ההון העצמי על ידי הנפקת מניות ובין אם באמצעות הגדלת ההון הזר על ידי נטילת אשראי חיצוני ובין עם באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים, מעין הוניים ואחרים.
כל תהליך של גיוס הון או אשראי הוא תהליך שמתחיל בניתוח והבנת הצרכים, ניתוח החלופות הקיימות ובחירת החלופות המועדפות ועד הכנת התהליך עצמו וביצועו. במרבית המקרים ובמיוחד שמדובר בסכומים משמעותיים התהליך הינו מקצועי ומורכב המחייב תכנון וייעוץ מקצועי.
 
 
חברתנו בעלת ניסיון רב בגיוסי הון ואשראי בחלופות שונות ומגוונות. החל מגיוס אשראי בנקאי ועד הנפקה בבורסה בישראל או בחו"ל. כל תהליך שכזה מחייב לרוב סיוע מקצועי וניסיון המביאים להצלחתו של התהליך.
 

גיוס אשראי והון

להלן כמה חלופות מרכזיות לגיוס אשראי והון:
  1. אשראי מבנקים מסחריים.
  2. אשראי ממוסדות פיננסיים אחרים – חברות ביטוח וגופי השקעה.
  3. אשראי מחיצוניים.
  4. הנפקת אגרות חוב.
  5. הנפקת הון פרטית – גיוס משקיעים או בעלי מניות קיימים.
  6. הנפקת הון ציבורית – בבורסה בת"א או בחו"ל.
  7. הנפקת מכשירים פיננסיים – אופציות, אגרות חוב להמרה.
הצלחתו של כל תהליך גיוס אשראי או הון תלויה, בין השאר, ברמת המקצועיות של הכנתו והבאתו לביצוע. במרבית המקרים סיוע בגורם חיצוני מקצועי ובעל ניסיון תתרום משמעותית להצלחתו של התהליך. 
 
לעמוד הקודם