טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

בדיקת כדאיות

בדיקת כדאיותבדיקת כדאיות נדרשת לרוב לגופים טרם כניסתם להשקעה בעסקה, פרויקט או פעילות. בדיקת כדאיות כוללת בדיקה מקיפה של כל הפרמטרים הכרוכים בכניסה לעסקה לרבות ניתוח המודל והסביבה העסקית, ניתוח פיננסי, היבטי מימון וניתוח החשיפות, האיומים כמו גם הפוטנציאל העסקי, הפיננסי מימוני וההזדמנות.
 
 
 
 
 
 
 
לחברתנו ניסיון רב בליווי פרויקטים ועסקאות תוך מתן חוות דעת על כדאיותם. בדיקת כדאיות כרוכה לעתים בהבנת מודלים עסקיים ופיננסים מורכבים ושימוש במודלים איכותיים.
 
 

בדיקת כדאיות - דוגמאות:

  1. כניסה למיזם חדש.
  2. כניסה לתחום פעילות חדש.
  3. השקת קו מוצרים חדש.
  4. כניסה לשווקים חדשים.
  5. פרויקט BOT.
  6. פרויקטים בתמיכה ממשלתית.
  7. עסקאות קומבינציה.
  8. מכרזים.
 
לעמוד הקודם