טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

חוות דעת כלכלית - חוות דעת מומחה לבית משפט

חוות דעת כלכלית של מומחה בנושאים פיננסיים נדרשת לרוב בהליכים משפטיים או בהליכי גישור, פישור או בוררות. בבית המשפט נדרשת לעיתים חוות דעת מומחה מטעם אחד הצדדים או לבקשת בית המשפט. חוות הדעת הכלכליות עוסקות בתחומים כלכליים, פיננסיים ועסקיים ותומכות בתהליך קבלת ההכרעה המשפטית בהליכים משפטיים לרבות הליכי פירוק, כינוס, הקפאת הליכים, סכסוכים בין שותפים וגם בתיקים בדיני משפחה. לעיתים חוות דעת כלכלית יכולה גם לשמש בפנייה לרשויות שונות כגון מס הכנסה, משרדי ממשלה, רשות ניירות ערך ועוד.
 
לחברתנו ניסיון רב בהכנת חוות דעת כלכלית של מומחה בתחומים עסקיים ופיננסיים במגוון רחב של תחומים. בכתיבת חוות דעת כלכלית ישנה חשיבות רבה למקצועיות, הבנת החומר, ניסוח איכותי וענייני והסקת מסקנות מושכלת. אנחנו מקפידים על הכנת חוות דעת כלכליות איכותיות ומקצועיות ברמה גבוהה ביותר ועם ערך מוסף גבוה.
החברה ומנהלה נכללים ברשימת המומחים בבתי המשפט.
 
לתיאום פגישה אישית:
טלפון: 03-9797797

נוסף: 04-6996666

נייד: 052-4434227

מייל: info@minuf1.co.il
או מלאו פרטים:
שלח
 
 

סוגים עיקריים של חוות דעת כלכלית

חוות דעת כלכלית לבית משפט - חוות דעת מומחה חוות דעת כלכליות נדרשות במגוון רחב של תחומים וסוגיות. להלן רשימה של סוגים ונושאים עיקריים של חוות דעת כלכלית:

מסחרי - חברות ותאגידים - לדוגמאות והסבר על תהליך העבודה לחצו כאן

 • הערכת שווי חברה או פעילות.
 • הערכת שווי נכסים ומניות.
 • סכסוכים בין בעלי מניות.
 • זכויות מיעוט.
 • חלוקת רווחים ודיבידנדים.
 • איתנות פיננסית – יכולות החזר התחייבויות.
 • הערכת שווי אופציות ומכשירים פיננסיים נגזרים ואחרים.
 • סוגיות חשבונאיות.
 • סוגיות מיסוי.
 • סוגיות רגולטוריות בעלות השלכות כלכליות.
 • הגבלים עסקיים – ניתוח שוק, מחירים, תחרותיות.

 

פירוק כינוס נכסים והקפאת הליכים: 

 • הערכות שווי וקביעת מחירי מכירה.
 • הערכות שווי נכסים וחלוקתם.
 • ניתוח יכולת החזר התחייבויות.

נזיקין

משפחה

 
 
לעמוד הקודם