טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

סקר מערכות פיננסיות בארגון

סקר מערכות פיננסיותהמערכת הפיננסית היא הליבה של העסק. מערכת פיננסית שעובדת ביעילות, עפ"י תהליכים מובנים, בקרות נאותות, מערכות מידע מתאימות וצוות מקצועי משמשים כתרומה משמעותית לעסק הן בניהול הכספי השוטף, הן בניהול תוכניות עבודה ותקציבים והן בדיווחים מהימנים ומהירים להנהלה על התוצאות והביצועים.
במסגרת סקר מערכות פיננסיות בארגון אנו מבצעים בחינה חיצונית, מקצועית ובלתי תלויה המעריכה את רמת המערכות הפיננסיות בארגון. הסקר שלנו נוגע בעיקר להיבטים ניהוליים ופיננסיים במערכת. במידת הצורך אנחנו משלבים גם בדיקת מערכות ממוחשבות באמצעות גורם חיצוני.
סקר המערכות הפיננסיות נועד להעריך את ההתנהלות הקיימת של מחלקת הכספים בארגון, לאתר נקודות כשל ו/או נקודות לשיפור, להציע פתרונות ודרכים לתיקונן כמו גם מעקב אחר ביצוען.
 
חברתנו בעלת ניסיון בניהול מערכות פיננסיות מורכבות במגוון רחב של ענפי פעילות. שירות סקר מערכות פיננסיות בארגון נועד להנהלת החברה ו/או לבעליה מעוניינים בחוות דעת חיצונית ומקצועית על התנהלות המערכות הכספיות בארגון כמו גם הדרכים האפשריות לשיפורן.
 
 

סקר מערכות פיננסיות

להלן רשימה של נושאים אותם אנו כוללים לרוב בסקר מערכות פיננסיות בארגונים. הרשימה משתנה מארגון לארגון ומותאמת בהתאם לאופי הפעילות והצרכים.
 1. מחלקת הכספים
  בחלק זה הסקר כולל בחינה של מחלקת הכספים וכוללת לרוב את הנושאים הבאים:
  1. מבנה המחלקה.
  2. חלוקת תפקידים.
  3. הכשרת הצוות והתאמתו.
  4. סמכויות ובקרות.
    
 2. ניתוח תהליכים כספיים
  חלק זה כולל ניתוח התהליכים הכספיים המרכזיים בארגון תוך שימת לב לאיכות התהליך ויעילותו, הבקרות, נקודות החולשה והחזקה ואפשרויות לשיפור. בשלב זה ינותחו תהליכים כספיים משמעותיים כגון: תשלומי שכר, תשלומים לספקים ועוד.
   
 3. כלים ודיווחים ניהוליים
  בפרק זה אנו בוחנים את אופן ואיכות הכלים הניהוליים אותם מספקת המערכת הפיננסית לכלל האורגנים בארגון ובמיוחד להנהלה ולבלע מניות. כלים מרכזים הם:
  1. תקציב – בנייה, ניהול ומעקב.
  2. ניהול תזרימי מזומנים.
  3. דוחות כספיים.
  4. דוחות ניהוליים.
  5. תמחיר.
    
 4. בקרה ופיקוח
  חלק זה כולל בחינה של כלל מערכות הפיקוח והבקרה הכספית בארגון. לכל תהליך שנותח, יאותרו נקודות הכשל האפשריות והבקרות הקיימות לרבות אישורי תשלומים, זכויות חתימה, סמכויות לביצוע פעולות, קבלת אישורים מראש ועוד.
   
 5. מערכות מידע
  מערכת המידע הפיננסי בארגון נמצא בלב ליבו של הארגון. במידת הצורך אנו משלבים בסקר הבקרה הפנימית גם סקר מערכות מידע המבוצע בשיתוף פעולה עם חברה המתמחה בתחום זה.
 
לעמוד הקודם