טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מסלול חדש בקרן לעידוד השיווק לחו"ל

הקרן לעידוד השיווק לחו"ל – מסלול מענקים חדש

לאחרונה פרסמה הקרן לעידוד השיווק לחו"ל מסלול סיוע חדש ליצואן הבודד בשיווק לחו"ל המותאם ליצואנים קטנים ובינוניים.

הקרן תסייע בהתאם למסלול זה, ליצואנים המתכוונים להגדיל את פעילותם לבניית תשתית שיווק בחו"ל עבור מוצרים קיימים או חדשים, ואשר יגבשו תכנית שיווק אסטרטגית  כדי להביא להגדלה משמעותית ביצוא וזאת, תוך כדי הגדלה ניכרת של  ההשקעה השיווקית שלהם.
הסיוע יינתן לתקופה של 12 חודשים, עם אפשרות להארכת התכנית בשנת תכנית נוספת, ללא תוספת תקציב.
היקף הסיוע
הסיוע יינתן עבור ההוצאות המוכרות המפורטות מטה וכפי שיאושרו בתכנית השיווק המאושרת, בהיקף של עד 50% מסך ההוצאות המוכרות ולא יעלה על 500,000$ . יתרת ההוצאות בתכנית השיווק תמומן על ידי העסק.
 
הגדרת "יצואן בינוני"
יצואן שהיקף היצוא שלו הוא בין 7 מיליון ₪  לבין 40 מיליון ש"ח בשנה הקלנדארית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן או מחזורו הכספי הכולל לשנה זו הוא בין 20 מיליון ₪ ל- 100 מיליון ש"ח.

הגדרת "יצואן קטן"
יצואן שטרם התחיל לייצא או שהיקף היצוא שלו הוא עד וכולל סכום של 7 מיליון ש"ח בשנה הקלנדארית שהסתיימה לפני הגשת הבקשה לקרן, ומחזורו הכספי הכולל לשנה זו אינו עולה על 20 מיליון ש"ח.
 
אמות המידה לבחינת ואישור הבקשות
 • פוטנציאל הייצוא - יבחן פוטנציאל היצוא המוערך של העסק כפי שפורט בתכנית השיווקית שהוגשה.
 • מרחק העסקים ממרכז הארץ - תינתן עדיפות לעסקים הנמצאים באזורים שמדד הפריפריאליות שלהם גבוה יותר.
 • איכות התכנית השיווקית - תינתן עדיפות לתכנית שיווק אשר הוועדה השתכנעה כי הינה חדשנית ביחס לפעילות העסק בעבר ולשוק המיועד.
 • אוכלוסיות שונות - יינתן ניקוד גבוה יותר לעסקים המעסיקים אוכלוסיות שונות כהגדרתן ע"י הוועדה.
 • הפחתת מכסים - תינתן עדיפות לעסקים אשר עיסוקם בתעשיות המושפעות מהפחתת המכסים.
 • התרשמות כללית - בדגש על התרשמות הוועדה לגבי פוטנציאל מימוש התכנית השיווקית, חוסן פיננסי, יכולת ניהולית ותפעולית של העסק, לרבות ניסיון עבר ושנות פעילות העסק – לסעיף זה יינתן משקל של עד 20%.
 
רשימת ההוצאות המוכרות
להלן רשימת ההוצאות המוכרות הבסיסיות. ישנן הוצאות נוספות וייחודיות למנהלי מאגד חברות והוצאות ייחודיות לחברות בתחום הסרטים ולמאגדים תשתיתיים ולמאגדי מתקן הדגמה לקלינטק.
 1. איסוף מידע
  1. חקר שוק בשווקי חו"ל.
  2. איתור מידע עסקי שיווקי בשווקי חו"ל.
  3. ייעוץ שיווקי וסקרי שוק בשווקי חו"ל.
 2. פרסום
  1. הכנת קטלוגים בלועזית.
  2. הכנת קולקציה בענפי הטקסטיל, העור, ההנעלה והתכשיטים.
  3. עיצוב האריזה לשם התאמת המוצר ליצוא.
  4. פרסום בעיתונות מקצועית בלועזית.
  5. הפקת סרטי פרסום לקידום השיווק בשווקי חו"ל.
  6. הכנת קטלוג ממוחשב לשווקים בחו"ל.
  7. הקמת מערך שיווק דרך האינטרנט לחו"ל.
  8. הצבת דוגמאות לניסיון מעשי עם המוצר לרבות דוגמיות ואמצעי המחשה.
  9. פרסום באמצעי מדיה שונים.
 3. תערוכות, כנסים והצגת מוצר
  1. השתתפות בתערוכות בשווקי חו"ל.
  2. השתתפות בירידים ובמפגשים מקצועיים בשווקי חו"ל.
  3. השתתפות בתערוכות בין-לאומיות בישראל אשר אושרו על ידי הקרן.
  4. עריכת תערוכות פרטיות בחו"ל בהתאם לנהלים.
  5. עריכת הדגמות בהתאם לנוהלי ההוראה.
  6. מבצעי קידום המוצר, לרבות מבצעי הדרכה והדגמה.
  7. סדנאות וכנסים מקצועיים בישראל לסוכנים, מפיצים וקניינים משווקי חו"ל, לרבות ועידת וידאו.
  8. הצגת המוצר ברשתות קמעונאיות מובילות.
 4. נסיעות שיווק לחו"ל
  1. תשלום עבור כרטיס טיסה (במחלקת תיירים בלבד) ובתנאי שמטרת הטיסה היא לפעילות שיווקית בלבד. עלות הטיסה/ות לא תעלה על 10% מתכנית השיווק המאושרת עבור מאגד ועל 5% מתכנית השיווק המאושרת עבור יצואן בודד.
 5. תקינה וביטוח
  1. רישום פטנטים בחו"ל.
  2. רישום סימני מסחר בחו"ל.
  3. ישום שם מסחרי בחו"ל.
  4. הוצאות תקינה בחו"ל, לרבות קבלת אישורי התאמה ורישיונות לדרישות תקן וטיב בחו"ל, וייעוץ משפטי בחו"ל הקשור לפיתוח השיווק בחו"ל.
  5. ביטוח סיכוני סחר חוץ - עלות הביטוח לא תעלה על 5% מתכנית השיווק המאושרת של העסק/חבר במאגד.
 6. מערכי שיווק והפצה בחו"ל
  1. משרדים ומרכזי הפצה בחו"ל.
  2. שכר עובד בחו"ל - תשלום למנהל המשרד ו/או למנהל השיווק עד 50% מההוצאה ולא יותר מ-50 אלף דולר ארה"ב לתקופת הסיוע , לפי הנמוך מביניהם.

 

 
לעמוד הקודם