טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

אסטרטגיות מעוף לשוק יציב


  •  מאמר מערכת מינוף1 מימון ניהול ופיננסים בע"מ, יולי 2012.

במאמר זה נסקור את שלושת אסטרטגיות המעוף הבסיסיות לשוק יציב:

  1. כתיבת אוכף.
  2. כתיבת שוקת.
  3. קניית פרפר.
 
 

כתיבת אוכף

יצירת האסטרטגיה
כותב CALL וכותב  PUT עם אותו מחיר מימוש.
ציפיות המשקיע
צופה לשוק יציב.
מאפייני רווח והפסד
רווח מוגבל לגובה התקבולים מהאופציות.
הפסד בלתי מוגבל לכל כיוון.
 
 

כתיבת שוקת

יצירת האסטרטגיה
כותב CALL במחיר מימוש גבוה וכותב  PUT עם מחיר מימוש נמוך יותר.
ציפיות המשקיע
צופה לשוק יציב.
מאפייני רווח והפסד
רווח מוגבל לגובה התקבולים מהאופציות.
הפסד בלתי מוגבל בכל כיוון.
המרווח לטעות בציפיות גדול יותר מאשר באוכף אך גם התקבול נמוך יותר.
 
 
 

קניית פרפר

יצירת האסטרטגיה
אפשרות א'
קונה CALL במחיר מימוש נמוך.
כותב 2CALL במחיר מימוש אמצעי.
קונה CALL במחיר מימוש גבוה.
אפשרות ב'
קונה PUT במחיר מימוש נמוך.
כותב 2PUT במחיר מימוש אמצעי.
קונה PUT במחיר מימוש גבוה.
אפשרות ג'
קונה PUT במחיר מימוש נמוך.
כותב PUT וכותב CALL במחיר מימוש אמצעי.
קונה CALL במחיר מימוש גבוה.
ציפיות המשקיע
צופה לשוק יציב.
הגבלת ההפסד למקרה שהציפיות לא יתממשו תמורת הגבלת הרווח
מאפייני רווח והפסד
רווח מוגבל.
הפסד מוגבל לגובה עלות האסטרטגיה.
 
 
מאמרים נוספים בנושא:
לעמוד הקודם