טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מבוא לאופציות מעוף

מבוא לאופציות מעוף

  1. מה זה מעוף

שוק המעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסיים) הוא שוק של מכשירים פיננסיים נגזרים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. שערכם של מכשירים אלה נגזר מנכס אחר המכונה נכס הבסיס ועל כן הם גם נקראים "נגזרים". מכשירים אלה נועדו בעיקר על-מנת לאפשר ניהול סיכונים יעיל, להוות תחליף להשקעה בנכס הבסיס ולהגביר את היעילות הכלכלית של המסחר באופן כללי.
שני הסוגים העיקריים של נגזרים הם אופציות וחוזים עתידיים.
המסחר בשוק הנגזרים בתל אביב הושק בשנת 1993 והוא הפעיל ביותר בבורסה בהשוואה לשוק המניות ואגרות החוב. מאז שנת 1999 הוא מתבצע באופן רציף וממוחשב באמצעות מערכת "רצף-נגזרים".
מסלקת המעוף היא חברת בת של הבורסה לניירות ערך, והיא הקובעת את כללי הפעילות בשוק המעו"ף. מסלקת המעו"ף מבצעת את סליקת העסקאות בנגזרים ואחראית לניהול הסיכונים הנובעים מעסקאות אלו.
 
  1. מה זה אופציה

כתב אופציה הנו מסמך המקנה למחזיק בו זכות להמיר מסמך זה במניות או באגרות חוב של החברה המנפיקה את כתב האופציה במחיר מסוים (מחיר המימוש) ובתאריכים מסוימים, הנקבעים מראש בעת הנפקת כתב האופציה. בבורסה לניירות ערך בתל אביב נסחרות אופציות על מדד תל אביב 25, שער הדולר, שער האירו ומדד ת"א-בנקים. כמו כן נסחרות אופציות על מניות טבע, בנק לאומי, בנק הפועלים, כימיקלים לישראל, אבנר, ישראמקו, רציו, מזרחי טפחות ודיסקונט. האופציות מונפקות לתקופה של שלושה חודשים. זמן פקיעת האופציות הינו בין השעה 9:45 ל 9:50 בבוקר יום חמישי, בשבוע האחרון בחודש שבו יום שישי עדיין בחודש. זמן הפקיעה המדויק הוא זמן אקראי. חשוב לציין שלא מתבצע מסחר באופציות הפוקעות בבוקר הפקיעה.
באופן מעשי, האופציות היחידות המרכזות סחירות בעלת משמעות, הינן האופציות על מדד תל אביב 25, לחודש הקרוב. ניסיונות של הבורסה לעודד את המסחר באופציות מהסוגים האחרים באמצעות עושי שוק לא צלחו עד כה.
קיימים שני סוגים של אופציות: אופציות Call ו- אופציות Put שיפורטו בהמשך.
נהוג לכנות את מצב האופציה מחוץ או בתוך הכסף:
מחוץ לכסף - אם הפקיעה הייתה מיידית, כותב האופציה לא היה חייב דבר לקונה האופציה
בתוך הכסף - אם הפקיעה הייתה מיידית, התחייבות כותב האופציה הייתה באה לידי ביטוי. אם זו אופציית Call, הדבר קורה כאשר שער נכס הבסיס עולה על ערך הסף של האופציה. במקרה של אופציית Put, הדבר קורה כאשר שער נכס הבסיס הינו מתחת לערך הסף של האופציה.
בעת פקיעת אופציות בתוך הכסף, לא מתבצעת קניה/מכירה של נכס הבסיס. במקום זה, מסלקת המעו"ף מחשבת את הערך הכספי של האופציות, וחשבון האופציות מחויב/מזוכה על פי ערך האופציות בתוך הכסף שבחשבון.
 
  1. אופציה אירופאית או אופציה אמריקאית

אופציה אירופאית - ניתנת למימוש רק ביום המימוש.
אופציה אמריקאית - ניתנת למימוש לאורך כל התקופה עד יום המימוש.
האופציות בת"א הן אירופאיות וניתנות למימוש רק בפקיעה.
מימוש רווח במהלך התקופה מתבצע ע"י מכירת האופציה או כניסה לפוזיציה הפוכה בדיוק.
 
  1. אופציות בבורסה לניירות ערך של ת"א

סוג אופציה
מכפיל
מדד המעוף – ת"א 25
100
מדד ת"א בנקים
100
מניות
100/250/500/1,000/2,000/10,000
שער הדולר
10,000
שער היורו
10,000
 
 
  1. אופציית CALL

חוזה שבו כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות לקנות ממנו כמות מסוימת הנקובה באופציה של נכס, במחיר מימוש מוסכם מראש, עד תאריך מסוים (אופציה אמריקאית) או בתאריך מסוים (אופציה אירופאית).
 
רוכש אופציית CALL
 
 
 
 
כותב אופציית CALL
 
 
 
 

 
  1. אופציית PUT

 
חוזה שבו כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות למכור לו כמות מסוימת של נכס במחיר מימוש מוסכם מראש, עד תאריך מסוים או בתאריך מסוים.
 
רוכש אופציית PUT
 
 
 
כותב אופציית PUT
 
 
 

 
  1. סיכום מצבם של רוכשי וכותבי אופציות  CALL ו- PUT

 
מאמרים נוספים בנושא:
 
 
 
לעמוד הקודם