טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

כמה שוות חברות הביטוח בעקבות עסקת מגדל

עסקת מגדל: הערכת שווי עדכנית לענף הביטוח

 
מה השווי של חברות הביטוח הגדולות לפי עסקת מגדל
מאת: רו"ח נעם בכר

עסקת מגדל נחתמה בשבוע שעבר לפי שווי חברה של כ-6 מיליארד ₪.  מגדל היא חברת הביטוח הגדולה בישראל. חברה וותיקה, יציבה, בעלת הון עצמי משמעותי שכולו הון ראשוני. הצדדים לעסקה מכירים את החברה ופעילותה ובוודאי מבינים ביטוח. הצדדים לעסקה רצו לבצעה אך לא היו מחויבים לה. מכאן, אנו מסיקים כי עסקת מגדל בהחלט ראויה להוות אינדיקציה עדכנית לשווי חברות הביטוח הגדולות הפעילות בישראל. יותר מכך, ייתכן שהיא אף ראויה להיות הסמן העליון להערכת השווי של מתחרותיה.

מחיר מגדל בעסקה משקף פרמיה של כ-13% על שווי השוק של החברה בבורסה ערב ההודעה על העסקה וכ-50% מהערך הגלום שלה לסוף שנת 2010. עם כל הכבוד לשני הפרמטרים הללו יש לזכור כי מגדל היא חברת הביטוח הגדולה היחידה הנסחרת בימים אלו מעל להון העצמי שלה וגם היחידה שלא ספגה ירידות חדות כמו מתחרותיה בשנה שחלפה. הערך הגלום שהינו פרמטר חשוב במיוחד, מוטה משמעותית כלפי מעלה בשל שיעורי ההיוון על פיהם הוא מחושב. דווקא מעניין להסתכל על מכפיל ההון העצמי בעסקת מגדל שעמד על כ-1.35 ולהשתמש בפרמטר זה כאינדיקציה לשווי חברות הביטוח הגדולות האחרות.
אם נגזור מעסקת מגדל, לפי מכפיל ההון העצמי, את שוויה של חברת כלל ביטוח, השנייה בגודלה בישראל ובעלת הון עצמי של כ-3.5 מיליארד ₪, הרי השווי של כלל המשתקף מעסקת מגדל מגיע לכ-4.7 מיליארד ₪. בשנה האחרונה, היו מגעים עם מספר גופים לרכישת כלל ביטוח. תג המחיר שנקבע לחברה על ידי בעליה היה כ-6.5-7 מיליארד ₪. הרוכשים הפוטנציאליים סירבו לקבל את תג המחיר וכל ניסיון להגיע למחיר מוסכם לרבות עסקה בשלבים לא צלחה. נראה שהיום לאחר עסקת מגדל יכול צד אחד להיות מרוצה מכך שהקשיח עמדות ולא חתם על העסקה וצד אחר לא יכול אלא להתחרט שלא הסכים למתן הנחה נוספת וסגירת עסקה במחיר שהיום לאור עסקת מגדל נראה גבוה אפילו כעמדת פתיחה. כלל ביטוח נסחרת בימים אלה בבורסה לפי שווי של 2.8 מיליארד ₪ בלבד הנמוך בכ- 41% מהשווי המשתקף מעסקת מגדל.
לחברת הראל, השלישית בגודלה, בעלת הון עצמי של כ-3.4 מיליארד ₪ משתקף שווי של כ-4.6 מיליארד ₪ ממכפיל ההון העצמי בעסקת מגדל. הראל נסחרת בימים אלה בבורסה לפי שווי של 2.4 מיליארד ₪ בלבד הנמוך בכ-47% השווי המשתקף מעסקת מגדל.
גם בקבוצת דלק של תשובה לא יכולים להיות מרוצים מהשווי הנגזר מעסקת מגדל לחברת הפניקס, הרביעית בגודלה בענף והעומדת ככל הנראה על המדף לאור ועדת הריכוזיות. לפניקס הון עצמי של כ-2.6 מיליארד ₪ והשווי הנגזר ממכפיל ההון בעסקת מגדל מגיע לכ-3.5 מיליארד ₪ בלבד. מניות הפניקס נסחרו השבוע לפי שווי שוק של כ-2 מיליארד ₪ בלבד, כ-43% מתחת לשווי הנגזר מעסקת מגדל. מי שזוכר את הסכומים ששילמה קבוצת דלק על רכישת השליטה בפניקס לפני למעלה מחמש שנים ביחד עם הסכומים ששולמו לרכישת אקסלנס לבדה יכול להסיק מדוע אין בעסקת מגדל חדשות טובות לקבוצת דלק של תשובה.
לחברת מנורה מבטחים, החמישית בגודלה, בעלת הון עצמי של כ-2.1 מיליארד ₪ משתקף שווי של כ-2.9 מיליארד ₪ ממכפיל ההון העצמי בעסקת מגדל. מנורה נסחרת בימים אלה בבורסה לפי שווי של 1.6 מיליארד ₪ בלבד הנמוך בכ-44% מהשווי המשתקף מעסקת מגדל.
 
 
הון עצמי1
שווי שוק2
שווי לפי מכפיל הון בעסקת מגדל3
פער4
 
מיליוני ש"ח
מגדל
4,470
5,506
6,051
-9%
כלל
3,504
2,821
4,743
-41%
הראל
3,408
2,436
4,613
-47%
פניקס
2,593
2,016
3,510
-43%
מנורה
2,148
1,638
2,908
-44%
  1. הון עצמי לפי הדוחות הכספיים האחרונים ליום 30.9.2011.
  2. שווי שוק ליום 7.3.2012.
  3. שווי לפי מכפיל הון עצמי של 1.354.
  4. פער בין שווי השוק והשווי לפי מכפיל ההון בעסקת מגדל.
 
 
נראה כי עסקת מגדל יכולה להוות אינדיקציה עדכנית לשווי חברות הביטוח הגדולות האחרות והממצאים אינם יכולים לעודד את בעלי המניות בכלל ואת אלו המתכננים או המחויבים למכור, בפרט. מצד שני, אולי רוכשים פוטנציאליים שהתרחקו עד היום בשל דרישות מחיר מופרזות יחזרו לגשש. בכל מקרה, השוק כרגע מתמחר את השווי של החברות כעוד נמוך בלמעלה מ-40% מהשווי הנגזר מעסקת מגדל.
 
 
לעמוד הקודם