טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מה באמת הביא לשחיקה ברווחיות של שופרסל

עיון בדוחות הכספיים של שופרסל לרבעון הראשון מראה כי השחיקה ברווחיות לא בהכרח נובעת מהמחאה החברתית והוזלות מחירים

 
מאת רו"ח נעם בכר

בשבוע שעבר פרסמה שופרסל את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2012. הדוחות הציגו המשך מגמה יציבה ברמת המכירות ושחיקה משמעותית ברווח התפעולי והנקי. משפט אחד בדוח הדירקטוריון המייחס חלק מהפגיעה ברווחיות הגולמית להורדות מחירים והעמקת מבצעים, הפך במהרה לכותרות במרבית העיתונים כי רווחיות שופרסל נפגעה בעשרות אחוזים כתוצאה מהוזלות מחירים, מבצעים והשפעתה של המחאה החברתית.

עיון בדוח הכספי התמציתי לרבעון הראשון מעלה מסקנות קצת שונות. אכן הרווחיות של שופרסל נשחקה בכל הפרמטרים אולם את רובם קשה לייחס למחאה החברתית או להוזלות מחירים, אם בכלל. הוזלות מחירים, מבצעים והשפעתה של המחאה החברתית צריכים לקבל ביטוי רק בשורה אחת בדוח והיא הרווחיות הגולמית. שאר הפרמטרים של הרווחיות אינם קשורים כלל להוזלות מחיר או למחאה החברתית אלא לגורמים אחרים לרבות, הוצאות הפעלה, שכר, מכירה, שיווק, מימון והנהלה.
ברמת המכירות, הסתכמו מכירות שופרסל ברבעון הראשון בכ- 2,788 מיליוני ₪, גידול של 0.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בחנויות זהות קטנו המכירות בכ-1.3% והמכירות למ"ר קטנו בכ-1.5%.
הרווח הגולמי ברבעון הגיע לכ-738 מיליוני ₪ המהווים כ-26.5% מהמכירות לעומת 761 מיליוני ₪ המהווים כ-27.4% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד. סך השחיקה ברווח הגולמי הסתכמה לפחות מ-1 אחוז מהמכירות. בנוסף, השפעתו של חג הפסח שחל השנה מוקדם יותר משנה שעברה משפיע גם הוא לרעה על הרווחיות הגולמית בשל מבצעי החג המתקיימים מדי שנה. עיון בתוצאות לרבעון הראשון לפני שנתיים, בו חל חג הפסח במהלך הרבעון הראשון, מראה כי הרווחיות באותו רבעון הייתה כ-26.3% מהמכירות, עוד פחות מזו של הרבעון הנוכחי. מכאן אנו למדים כי לחג הפסח ישנה השפעה על הרווחיות הגולמית שמסבירה לפחות חלק מהשחיקה ברווחיות הגולמית של הרבעון הנוכחי.  גם אם ישנן השפעות נוספות כגון המחאה החברתית הרי שהן זניחות ומתבטאות בשברירי האחוז. לא נראה שלכך התכוונה המחאה החברתית או הכותרות של השבוע האחרון. יש לציין כי קיימת אפשרות נוספת והיא כי אכן היו הורדות מחיר יותר משמעותיות אולם מי שמימן אותם היו בעיקר הספקים של שופרסל.
ברמת הוצאות המכירה, שיווק והנהלה אנחנו דווקא מוצאים את הגידול המתמשך בהוצאות שהביא באופן ישיר לשחיקה ברווח התפעולי. סך הוצאות אלו ברבעון הנוכחי הסתכמו בכ-675 מיליוני ₪ המהווים כ-24.2% מהמכירות הקמעונאיות וזאת לעומת 23.4% ו-22.3% בשנים 2011 ו-2010, בהתאמה. הנהלת החברה מצביעה על הסיבות לעלייה בהוצאות אלו בגידול בשטחי מסחר, עליית המדד, עליית שכר המינימום, עלויות פרישת עובדים ועליית תעריפי החשמל. שכר המינימום אכן עודכן ביולי 2011 בכ-6% והשפעתו על שופרסל מגיעה לכדי 36 מיליוני ₪ לשנה. עלייה נוספת צפויה בסוף השנה הנוכחית שתביא לגידול נוסף בהוצאות של כ-24 מיליוני ₪ לשנה. מכאן אנו מסיקים כי לעלויות השכר ישנה השפעה משמעותית על השחיקה ברווחיות התפעולית אולם עלויות שכר כמו גם הניסיון של שופרסל להתרחב באמצעות הגדלת שטחי מסחר ועליית תעריפי החשמל אינם קשורים במאומה להוזלות מחירים או למחאה החברתית.
 
שופרסל - תוצאות לרבעון 1
 
2012
2011
2010
 
במיליוני ש"ח
מכירות קמעונאיות
2,788
2,777
2,750
רווח גולמי קמעונאות
738
761
722
 
26.5%
27.4%
26.3%
מכירה שיווק הנהלה וכלליות
675
649
613
 
24.2%
23.4%
22.3%
רווח תפעולי
71
118
115
 
 
לסיכום ניתן לומר כי העיון שלנו בדוחות של שופרסל אינה בשורה צרכנית. השחיקה ברווחיות אינה נובעת בעיקרה מהוזלות מחירים או השפעתה של המחאה החברתית אלא מגורמים אחרים. המשמעות הצרכנית היא כפולה. משמעות אחת היא שהורדות מחיר משמעותיות לא ממש היו ומשמעות שנייה היא שנראה כי הדרך היחידה או המרכזית  של מנהלי החברה להחזיר את רמות הרווחיות תהיה באמצעות העלאת מחירים או פגיעה בכוח העבודה. לשאלה האם מישהו מסמן במתכוון את המחאה החברתית והוזלות המחירים כסיבה המרכזית לשחיקה ברווחיות של שופרסל, תענו בעצמכם.
 
 
מאמרים נוספים בנושא:

 

 
 
לעמוד הקודם