טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מהו מודל SWOT

 

מהו מודל SWOT

 
 
 •  מאמר מערכת מינוף1 מימון ניהול ופיננסים בע"מ, יולי 2012.

מודל SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) הינו אחד המודלים הנפוצים ביותר לבחינה, ניתוח ותכנון יעדי העסק או הפירמה תוך לימוד וניתוח נקודות החזקה, החולשה, ההזדמנויות והאיומים. המודל מתמקד בגורמים פנימיים (חוזקות וחולשות) והן בגורמים חיצוניים (הזדמנויות ואיומים). תוצר המודל הוא ניתוח מעמיק של ארבעת הפרמטרים המהווים בסיס לביצוע ההתאמות הנדרשות בתוכניות העבודה, המשאבים והיכולות של הארגון. ניתוח SWOT מקובל להתבצע כחלק של תוכנית עסקית או תוכנית אסטרטגית לעסק או לפירמה.

 1. חוזקות

חוזקות הן הגורמים הפנימיים החזקים בארגון היכולים לשמש אותו בהשגת מטרותיו. החוזקות כוללות את המשאבים, היכולות והמיומנויות הייחודיות והבולטות של הארגון המסוגלים לשמש אותו בתחרות ובהובלת הסביבה העסקית בה הוא פועל.

דוגמאות לחוזקות:

בניתוח נקודות החוזקה של הארגון נענה על שאלות דוגמת השאלות הבאות:

 1. מהו היתרון של הארגון מול מתחריו?
 2. מה מביא את לקוחותינו לשביעות רצון מאיתנו?
 3. מהי התדמית של הארגון?
 4. מהם תחומי ההתמחות של הארגון?
 5. מה ייחודי במוצרים או השירותים של הארגון?
 6. מהם המשאבים הכי חשובים בארגון?
 
 1. חולשות

חולשות הן הגורמים הפנימיים החלשים בארגון המהווים מגבלה או פגם העלולים לפגוע ביכולות הארגון להשיג את מטרותיו. החולשות כוללות את המשאבים, היכולות והמיומנויות בהן לארגון יש נחיתות יחסית והמסוגלים לפגוע בו בתחרות ובהובלת הסביבה העסקית בה הוא פועל.

דוגמאות לחולשות:

בניתוח נקודות החולשה של הארגון נענה על שאלות דוגמת השאלות הבאות:

 1. מהם המשאבים החסרים בארגון והמעכבים אותו?
 2. מה מביא את לקוחותינו לאי שביעות רצון מאיתנו?
 3. במה משיגים המתחרים את הארגון?
 4. מהן הבעיות או הליקויים במוצרים או השירותים של הארגון?
 
 1. הזדמנויות

ניתוח הזדמנויות הוא ניתוח הגורמים החיצוניים בסביבתו העסקית של הארגון העשויים לשמש אותו לצורך השגת מטרותיו. הזדמנויות לרוב נובעות מניתוח מגמות, ושינויים עסקיים מסוגים שונים העשויים לשמש אותו בתחרות ובהובלת הסביבה העסקית בה הוא פועל.

דוגמאות להזדמנויות:

בניתוח ההזדמנויות של הארגון נענה על שאלות דוגמת השאלות הבאות:

 1. מהם השינויים בסביבה העסקית של הארגון היכולים להוות הזדמנות:
  •  תחרות.
  •  רגולציה.
  •  מחירים.
  •  טכנולוגיה.
  •  צרכי וטעמי הלקוחות.
 2. מהם הצרכים המשלימים של הלקוחות של הארגון?
 3. מה עוד הארגון יכול לספק ללקוחותיו ושאינו נמצא אצל המתחרים.
 
 1. איומים

ניתוח איומים הוא ניתוח הגורמים החיצוניים בסביבתו העסקית של הארגון העלולים לפגוע ביכולותיו להשיג את מטרותיו. איומים הם גורמים חיצוניים העלולים להוות חסם או מכשול בהתפתחות העסק, יציבותו ויכולתו להתמודד עם התחרות בסביבתו העסקית.

דוגמאות לאיומים:

בניתוח האיומים של הארגון נענה על שאלות דוגמת השאלות הבאות:

 1. מהם השינויים בסביבה העסקית של הארגון היכולים להוות איום:
  • תחרות.
  • רגולציה.
  • מחירים.
  • טכנולוגיה.
  • צרכי וטעמי הלקוחות.
 2. מהם המוצרים של הארגון שהלקוחות לא צריכים?
 3. מהם הנקודות בהן לארגון אין מענה לפעולות המתחרים?
 4. מהם הנקודות בהן לארגון אין מענה לדרישת הלקוחות?
 
 1. ביצוע ניתוח SWOT

ניתוח SWOT בצורה יעילה וטובה יכול להועיל רבות לארגון בקביעת המדיניות והתוכנית האסטרטגית שלו. ניתוח טוב יסייע לארגון להתמקד בנקודות, בתחומים ובפעילויות שיביאו לניצול החוזקות שלו לניצול הזדמנויות ולשפר את החולשות שלו על מנת שיוכל להתמודד עם האיומים.

לארגון ישנה יכולת להשפיע על הגורמים הפנימיים (חוזקות וחולשות) ועל כן חשוב מאוד להכירם ולנתחם. לא פחות חשוב מכך היא היכולת לזהות מהגורמים החיצוניים את ההזדמנויות והאיומים.

להלן דוגמא לנייר עבודה להכנת ניתוח SWOT:

לאחר ביצוע ניתוח SWOT, הארגון יעמוד בפני השאלות הבאות:

 1. מהם הדרכים להפעלת נקודות החוזקה על מנת לנצל הזדמנויות שזוהו?
 2. מהם הדרכים להפעלת נקודות החוזקה על מנת להתמודד עם האיומים שזוהו?
 3. מהם הדרכים להתגבר ולהתמודד עם נקודות החולשה על מנת לנצל הזדמנויות שזוהו?
 4. מהם הדרכים להתגבר ולהתמודד עם נקודות החולשה על מנת להתמודד עם האיומים שזוהו?

 

באמצעות ניתוח SWOT ומענה על השאלות הנ"ל נוכל לבנות את מטריצת ה-SWOT. מטריצה זו תוכל לסייע לארגון בקבלת החלטות אסטרטגיות ובבניית מדיניות ותוכנית אסטרטגית.

 

מטריצת SWOT

 
 
לעמוד הקודם