טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

הערכת שווי לצרכי מס - מראש ובדיעבד

הערכת שווי לצרכי מס – מראש ובדיעבד
פעמים רבות אנו נדרשים לבצע הערכת שווי לצרכי מס. הערכות שווי אלו נדרשות במקרים בהם מבוצעת עסקה הנחשבת כאירוע מס. הערכת השווי נדרשת לרוב כשמדובר בעסקה בה יש יחסים מיוחדים בין הצדדים לעסקה ועל כן ייתכן כי רשויות המס יביעו עמדה כי השווי האמיתי הכלכלי של העסקה שונה מהעסקה בפועל. כשהעסקה הינה בין צדדים שאין ביניהם יחסים מיוחדים הרי שסביר להניח כי העסקה בוצעה בשווי הוגן ולכן לרשויות המס ישנה יכולת מועטה יותר לטעון כי שווי העסקה לצרכי מס שונה משווי העסקה בפועל.
 
העסקאות הנפוצות בהן אנו נדרשים להערכת שווי לצרכי מס הינן: מכירת מניות או פעילות בין יחיד לחברה שבשליטתו, מכירת מניות ו/או פעילות בין קרובי משפחה, שינוי מבנה החזקות ועוד. את הערכות השווי לצרכי מס ניתן לחלק להערכות שווי המבוצעות מראש ולהערכות שווי המבוצעות בדיעבד.
 
הערכות שווי המבוצעות מראש הינן הערכות שווי המבוצעות בסמוך לפני ביצוע העסקה עצמה כאשר חלקן משמש כחלק מהחומר המועבר לרשויות המס על מנת לקבל אישור מראש למהלך האמור להתבצע (פרה רולינג) וחלקן מתבצע לצרכי גיבוי למקרה שבו בעתיד יטענו רשויות המס על שווי עסקה שונה. הכנת הגיבוי מראש חשובה הן בהיבט של חיזוק טיעוני הנישום לגבי השווי הכלכלי של העסקה שביצע והן בהיבט של הפחתת הסיכונים שכן שימוש בהערכת שווי מקצועית התומכת בשווי העסקה מפחיתה משמעותית את סיכוני הנישום להיות מואשם על ידי רשויות המס בביצוע פעולות החורגות ממהלכי מס לגיטימיים.
 
הערכות שווי המבוצעות בדיעבד נדרשות במועד בו רשויות המס החלו בבדיקת העסקה שבוצעה בעבר וטוענות כי שוויה האמיתי שונה משוויה בפועל. את הבקשה להערכת השווי בדיעבד אנחנו מקבלים לעיתים כבר בהליכי הדיונים מול רשויות המס ואף נוטלים חלק בדיונים אלה על מנת להסביר את עבודתנו ולעיתים אנו נדרשים לבצע את הערכת השווי בדיעבד כחלק מחוות דעת מומחה לבית המשפט ובמקרים רבים אף מגיעים לתת עדות מומחה.
 
יש לציין כי במרבית המקרים בהם רשות המיסים טוענת כי השווי האמיתי של העסקה שונה ממה שנחתם בפועל היא עורכת הערכת שווי עצמאית באמצעות המומחים הפנימיים שלה. גם הערכת השווי שמבוצעת על ידי רשות המס במקרה זה הינה הערכת שווי בדיעבד ובפועל אנו מוצאים עצמנו במקרים רבים בהם הערכת השווי שלנו שונה מהותית מזו של רשות המס ובהיעדר הסכמה בין הצדדים מגיעה הסוגיה לבית המשפט.
 
במקרים רבים ובמיוחד בעסקאות רגישות מומלץ להכין את הערכת השווי מראש. כאמור, להערכת השווי הנערכת מראש ישנו ערך מוסף בהפחתת הסיכונים מול רשויות המס. אולם גם במקרים בהם לא נערכה הערכת שווי מראש ורשויות המס טוענות לשווי שונה (גבוה יותר) ובהתאם דורשות תשלום מס נוסף, עדיין זה לא סוף פסוק. במרבית המקרים הללו, השווי שרשות המס רואה לנגד עיניה נובע מהשווי ליום בדיקתה העשוי להיות שונה מהותית מהשווי במועד ביצוע העסקה. כמו תמיד וגם כאן, הערכת שווי המבוצעת בצורה מקצועית יכולה לשכנע את רשות המס או הרשות השופטת, לפי העניין, כי שווי העסקה שבוצעה הוא אכן שוויה הכלכלי האמיתי.
מטבע הדברים, הערכות השווי המבוצעות בדיעבד על ידי מס הכנסה עצמו, מבוצעות כאשר למועד הערכת השווי הנוכחית, האובייקט המוערך שווה יותר, ללא כל ספק, מהשווי על פיו בוצעה העסקה בעבר. בהתאם, הערכות השווי הללו אומדות שווי גבוה, לעיתים קרובות גבוה בהרבה, מהשווי לפיו בוצעה העסקה בעבר. מקרה נפוץ הוא המקרה בו מועברת פעילות בתחילת דרכה ששווייה מוערך כנמוך ועל פיו מבוצעת עסקה אולם כמה שנים לאחר מכן ישנה פריצה עסקית והאובייקט המוערך שווה הרבה יותר מהערך בו בוצעה העסקה.
 
מכיוון שהערכת שווי מבוססת על תחזיות עתידיות, הרי שבמקרים כאלה רשות המיסים משתמשת בתחזיות אופטימיות ביותר הנתמכות על ידי מה שקרה בפועל. אולם, יש לשים לב כי הערכת השווי למועד העסקה עצמה צריך שיכלול אך ורק את המידע, הנתונים והעובדות שהיו ידועים במועד העסקה ואין הוא יכול לעשות כל שימוש במידע שהתגלה בדיעבד.
 
במקרים כאלה נדרשת חוות דעת מקצועית ביותר שתוכל להתמודד כנגד הערכת השווי של מס הכנסה עצמו. הערכת שווי כאמור יכול להיות שתאלץ להגיע להליך משפטי ולהתמודד בשכנוע הסמכות השופטת בהעדפתה על הערכת השווי של מס הכנסה. 
 
לעמוד הקודם