טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מיזוגים ורכישות

עומד לרכוש עסק? מעוניין למכור חברה או עסק?
מכירה או רכישה של חברות ועסקים הוא תהליך מקצועי שמומלץ מאוד לבצעו. מדובר באירוע עסקי משמעותי שללא הכנה וניהול מסודר עלול לעלות לכם הרבה כסף.
השירותים שאנחנו מציעים:
 • איתור משקיעים ורוכשים פוטנציאליים.
 • הכנת חומרים למשקיע/שותף.
 • איתור חברות ועסקים למכירה.
 • בדיקת נאותות לפני רכישת חברה או עסק.
 • סיוע במבנה העסקה הרצוי.
 • ניהול משא ומתן.
 • ליווי מלא בכל שלבי העסקה.
בניגוד למה שמקובל לעיתים לחשוב, תהליך מכירה או רכישה הוא תהליך מקצועי שניהולו הנכון מגדיל משמעותית את הסיכוי לביצוע עסקה טובה ונכונה.
לחברתנו יש את הניסיון בליווי עסקאות של מיזוגים ורכישות בתחומים וענפי פעילות שונים.
 
לתיאום פגישה אישית:
טלפון: 03-9797797

נוסף: 04-6996666

נייד: 052-4434227

מייל: info@minuf1.co.il
או מלאו פרטים:
שלח
מיזוגים ורכישות (M&A – Mergers and Acquisitions) בעידן הגלובליזציה ושוקי ההון המשוכללים, הינו תחום עולמי מתפתח המהווה כלי עסקי אסטרטגי לצמיחת חברות.
בנקאות להשקעותבנקאות להשקעות הוא הליך שבו גורם שלישי, בנקאי ההשקעות, יוזם, מאתר ומנהל עסקאות מיזוגים ורכישות. יתרונותיו של בנקאי ההשקעות נובעים ממערכת הקשרים שיש לו עם משקיעים וחברות המחפשות עסקאות מיזוגים ורכישות לצרכי צמיחה כמו גם הכרות עם חברות המיועדות למכירה או מיזוג. בנוסף, בנקאי ההשקעות תורם לביצוע העסקה מניסיונו ע"י בניית מבנה עסקה המתאים לשני הצדדים, מימון העסקה ולעיתים לוקח חלק פעיל במשא ומתן ובסגירת הסכם העסקה.
 
 
 
לחברתנו מערך קשרים עם חברות ומשקיעים המחפשות לבצע עסקאות מיזוגים ורכישות לצרכי השקעה פיננסית או לצרכי צמיחה. ביצוע עסקת רכישה או מיזוג היא עסקה מורכבת שמעורבותו של צד שלישי מקצועי ואיכותי מעלה משמעותית את הסבירות לביצוע העסקה כמו גם מעלה את הערכים המוספים לצדדים לעסקה.
 
 

בנקאות להשקעות – מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות (M&A – Mergers and Acquisitions) בעידן הגלובליזציה ושוקי ההון המשוכללים, הינו תחום עולמי מתפתח המהווה כלי עסקי אסטרטגי לצמיחת חברות.
סך המיזוגים והרכישות העולמי הסתכם בשנת 2010 לכ-2.3 טריליון דולר (צמיחה ראשונה מאז 2007) והוא צפוי להמשיך ולגדול. סך היקף המיזוגים בשווקים המתעוררים הגיע לכ-17% מסך העסקאות העולמיות בשנת 2010. מסקרים עולמיים שנערכו עולה כי למעלה משליש מהחברות מצהירות כי הן מתכננות או שוקלות לצמוח באמצעות מיזוגים ורכישות. במדינות ה-BRIC (ברזיל,רוסיה, הודו וסין) עומד השיעור האמור על כמעט 45%.
 
 

מיזוגים ורכישות – הסיבות

הסיבות לביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות הן רבות. ניתוח הסיבות המרכזיות לביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות ביחד עם ניסיון העבר מעלה כי הסיבות המרכזיות מצד הרוכש והמוכר הן:
 

1. הסיבות לצד הרוכש

1.1.  חברות בוגרות מחפשות מסלולי צמיחה.
1.2.  חברות בעלות "תקרת זכוכית" במאמצי צמיחה פנימית.
1.3.  כניסה לשווקים חדשים.
1.4.  התפתחות בינלאומית גלובאלית.
1.5.  גיוון תחומים – כניסה לתחומים/מוצרים נוספים או משלימים.
1.6.  עודפי מזומנים ו/או זמינות אשראי בעלות נמוכה.
1.7.  עודף משאבים לא מנוצל.
1.8.  טכנולוגיה חדשה.
1.9.  הקטנת סיכון – חבירה למתחרה.
 

2. הסיבות לצד המוכר

2.1.  הזדמנות מימוש.
2.2.  מימוש מובנה במודל העסקי (קרנות השקעה).
2.3.  גיל פרישה בחברות פרטיות משפחתיות.
2.4.  "תקרת זכוכית" ביכולות צמיחה.
2.5.  מצוקה כספית לשרידות או צמיחה.
2.6.  משבר בין שותפים.
 

 

שלבים עיקריים בעסקאות מיזוגים ורכישות

בשלב זה מתבצע ניתוח ראשוני הכולל את זהות המוכר, הסיבות למכירה, האם חברת היעד מתאימה לאסטרטגית הרוכש ופרטי ההתאגדות של חברת היעד.
 1. ייזום העסקה   
  ייזום עסקת מיזוג או רכישה יכולה להתרחש לרוב באחת מאלה:
  1. זיהוי חברת מטרה ע"י הרוכש.
  2. חברת היעד מציעה את עצמה.
  3. פניה של צד שלישי (בנק השקעות או גורם אחר). 
    
 2. סינון ראשוני
  הסינון הראשוני כולל בדיקות ראשוניות שמטרתן להגיע למסקנה הבסיסית האם חברת המטרה מתאימה לרוכש ולאסטרטגיה שלו.
  בשלב זה מתבצע ניתוח ראשוני של נתונים כספיים, מודל עסקי, שווקים, מוצרים, יכולות צמיחה, גורמי סיכון, לקוחות, טכנולוגיה ועוד.
   
 3. הערכה מעמיקה
  שלב זה כולל הערכה מעמיקה של הסינרגטיות האפשרית – תפעול, פיננסים, שיווק ומכירות, פיתוח, מבנה ארגוני, מערכות מידע, היבטים משפטיים ותרבות ארגונית.
  בשלב זה מעורבת כלל הנהלה הבכירה ולעיתים אף דירקטוריון החברה.
   
 4. גיבוש העסקה ותנאיה
  בשלב זה הצדדים לעסקה נכנסים למו"מ על תנאי העסקה והמבנה שלה. מבנה עסקת מיזוג או רכישה משתנה מעסקה לעסקה ותלוי גם בסוג העסקה. להלן סוגים עיקריים של עסקאות:
  1. רכישה פיננסית או אסטרטגית (משקיע פיננסי פסיבי או משקיע אסטרטגי אקטיבי).
  2. רכישת חברה או רכישת פעילות.
  3. רכישה בכסף או במניות.
  4. רכישה מיידית או רכישה בשלבים.
  5. רכישה ידידותית או רכישה עוינת.
  6. מיזוג מלא בין חברות.
  7. Management Buy Out
  8. מנגנון Earn Out – מנגנון על פיו חלק מהתמורה בעסקה מותנה בפרמטרים ותוצאות עתידיות ומשולם מתוכם.
    
 5. בדיקת נאותות
  בדיקת נאותות(Due Diligence)   הוא הליך שנועד להבהיר למשקיע את החשיפות והסיכונים הכרוכים במסגרת עסקת רכישה או מיזוג. הליך בדיקת הנאותות הוא למעשה בדיקה מקיפה על הנושאים העיקריים הקשורים בחברה הנבדקת. נושאים אלו לרוב כוללים היבטים עסקיים, פיננסיים ומשפטיים. בדיקת הנאותות כוללת את איסוף כל המידע הרלבנטי, ניתוחו והסקת מסקנות בהתאם. בחלק מן המקרים, ביצוע בדיקת נאותות נכלל כתנאי מתלה לסגירת העסקה.
   
 6. עריכת הסכם וחתימה
  לאחר השלמת ההסכמות הבסיסיות לגבי מבנה העסקה ותנאיה, הצדדים עורכים חוזה לחתימה. שלב זה לרוב מחייב התערבותם של היועצים המשפטיים אך גם לבנקאי ההשקעות יכולה להיות תרומה משמעותית בשלב זה.
   
 7. אינטגרציה
  לאחר שהעסקה נחתמה נכנסים הצדדים לשלב המשמעותי ביותר והוא הביצוע בפועל. בניגוד למה שאולי מקובל לחשוב, אחוזי אי ההצלחה באינטגרציית עסקאות מיזוגים ורכישות הוא גדול מאוד. עסקאות מיזוגים ורכישות רבות נכשלות בשלב זה לרוב מאחת מהסיבות הבאות:
  1. הבדלים תרבותיים וארגוניים.
  2. עסקת מצגים ללא בדיקת נאותות ויצירת פער ציפיות.
  3. ניפוח רווחים ומצגים טרם העסקה.
  4. קביעת תמורה כפונקציה של פרמטרים לזמן קצר הניתנים למניפולציה  (הזמנות, EBITDA).
  5. ניפוח תחזיות עתידיות והערכות שווי.
  6. עסקאות עם צדדים קשורים.
  7. תלות באנשי מפתח.
 
לעמוד הקודם