טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

מה זה בכלל הערכת שווי חברות ומתי צריך את זה?

עולם העסקים מתנהל לעתים כעולם מקביל, עם נורמות עבודה, מושגים ותכנים ששייכים רק לו, ומי שמבקש לצלול לתוכו מגלה לא אחת כי ישנם מושגים שונים שקשה להבינן ללא עזרה מקצועית. האמת פשוטה הרבה יותר ממה שנדמה ובפעול לא מעט דברים נשמעים לנו מסובכים, אולם מרגע שנקבל הסבר פשוט נוכל להבינם עד תום. המאמר הבא מסביר לכל מי שלא יודע מה משמעות המושג  הערכת שווי חברות, מתי נהוג לבצעו וכיצד.
 

כשמה כן היא

 
הערכת שווי חברות כשמה כן היא מבקשת לאמוד את שוויה של החברה על בסיס ידע קיים, נתונים מהעבר, נתונים עכשוויים וספקולציות עתידיות. אותן הספקולציות עתידיות לא נעשות מתוך ריק אלא מקורן בידע מקצועי, נוסחאות והיכולת לנתח את השוק ובהתאם לנבא משהו לגבי העתיד. הערכת השווי נעשית על ידי גורם מקצועי במקרים שונים, כמו למשל הערכת שווי חברותלרגל רכישה של החברה כאשר אחד הצדדים מבקש להעריך את שווי הנכס באופן מדויק, או לרגל מיזוג של החברה.
 

למה ואיך?

 
מקרה אחר יכול להיות כאשר מתקיימים הליכים משפטיים בין בעלי מניות, שותפים לעסק או אפילו בעת תהליך גירושין שבהם יש להעריך את שוויו של העסקאו אפילו משפט של עורך דין לתאונות דרכים. לעתים הערכת שווי חברות נעשה כצורך פנימי של החברה שמבקשת לחולל שינוי או מהלך אסטרטגי ולשם כך עליה לדעת מה שוויה ולהתכונן בהתאם. יש כמה דרכים לבצע הערכה של שווי חברות. השיטה המקובלת ביותר בודקת את הערך העכשווי של כל תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מפעילות החברה בעתיד.
מהערך הזה יופחתו ערכי ההתחייבות של העסק ולאחר מכן יתווספו אליו ערכי הנכסים שלא נכללו בייצור תזרים המזומנים של העסק. ניתן להעריך את שוויה של החברה לפי בדיקת הרווחיות הממוצעת שלה לאורך כמה שנים. בדיקה כזו תאפשר לדעת מהו הרווח המייצג, כאשר כאן יילקחו בחשבון שינויים שהתרחשו בעסק בשנים האחרונות, תוך התייחסות לרווחים המייצגים של חברות אחרות בתחום. הרווח המייצג מחושב על פי נוסחה מיוחדת. עוד ניתן לחשב את שווי החברה על פי הערכה של סך כל נכסי החברה. מתוך ההנחה שהשלם הוא גדול מסכום חלקין ולכן ערך כזה נחשב למינימלי ביותר.
 
לעמוד הקודם