טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

ליווי לחברות בקשיים והבראת חברות

ליווי לחברות בקשיים והבראת חברותגם עסקים נקלעים לעיתים למשבר במהלך מחזור החיים העסקי שלהן. הגעה של גוף עסקי לקשיים, יכול לנבוע מסיבות רבות חלקן שתלויות בארגון וחלקן שאינן תלויות בו. סיבות התלויות בארגון לרוב כוללות כשלים בניהול, קשיים במצב הפיננסי הנובעים מבעיות תזרימיות, כשלים בתמחור ועוד. סיבות שאינן תלויות בארגון גם הן רבות כגון: שינוי הסביבה העסקית, התחרות, הרגולציה והמחירים, אובדן מכרז או לקוח מהותי ועוד.
 
 
 
שילוב של ניסיון עסקי ופיננסי עם מקצועיות מאפשרים לנו להציע לכם שירותים פיננסיים במיקור חוץ ברמה גבוהה מאוד. חברות שאינן יכולות מכל סיבה שהיא לקבל שירותים ברמה גבוהה בתוך הארגון יוכלו לקבל שירותים אלה במיקור חוץ בהתאמה לצרכים וליכולות.
 
 

הבראת חברות

 
זיהוי קשיים
זיהוי קשיים בחברה או בעסק, כבר בשלבים הראשונים, בא לידי ביטוי לרוב באחד או יותר מאלה:
 • תזרים מזומנים – קושי בתזרים מזומנים או תזרים שלילי הוא אחד הסממנים הראשונים המובהקים לעובדה כי החברה/העסק מתחיל להיקלע לקשיים.
 • רווחיות – ירידה ברווחיות גם היא מהווה סממן ראשוני לקשיים.
 • מחזור הכנסות – ירידה במחזור ההכנסות מעידה על בעיה.
 • הוצאות מימון – גידול בהוצאות המימון ו/או הוצאות מימון כבדות ביחס לסך פעילות החברה מעידה לרוב על בעייתיות בחברה.
 • בעיות ניהוליות – בעיות באופן ניהול העובדים מעידות גם הן לרוב על מצוקה.
 • לקוחות וספקים – נטישת לקוחות ו/או נטישת ספקים או שינוי תנאי אשראי הניתנים לחברה מעידים לרוב כי גורם חיצוני מסמן לנו שיש בעיה.
 
מי אמור להיות מהגורמים הראשונים שיזהו את הקשיים בחברה?
 1. גורמים פנימיים – הנהלה, דירקטוריון, בעלי מניות.
 2. גורמים חיצוניים – בנקים ונותני אשראי, לקוחות, ספקים, רואה החשבון, יועצים חיצוניים.
האפשרויות העומדות בפני חברה בקשיים
באופן כללי 3 האפשרויות המרכזיות העומדות בפני חברה בקשיים הן:
 1. סגירת החברה – סגירת החברה כעסק חי תוך כיסוי מלא של החובות עם או בלי משא ומתן להקטנת חובות. מדובר בדרך נקייה ואלגנטית. ויתרונה הבולט הוא שבמקרה של החזר חובות מלא ללא הקטנת חובות נשמרת לבעל המניות אפשרויות לעסקים עתידיים. החסרונות של האפשרות זו הם שבעלי המניות מוותרים לרוב על הון ונכסים עיקריים וכבדים ובמקרה של הקטנת חוב קטנים הסיכויים לעסקים עתידיים.
 2. פירוק החברה - החברה פונה לפירוקה מטעם בית המשפט. היתרונות במהלך שכזה הם העברת אחריות התהליך לגורמים משפטיים ומקצועיים, עמידה מלאה בתנאי החוק ואפשרות למציאת משקיע לחברה. החסרונות במהלך נובעים מהעובדה כי  ברוב המקרים אין הצלחה בהחזרת החברה לפעילות, לרוב נושים מובטחים מרוצים יותר מנושים אחרים ובנוסף, לרוב, בעלי המניות נאלצים גם הם להיפרד מהונם ונכסיהם.
 3. הבראת החברה - הבראה עסקית מסחרית של החברה והמשך קיומה כעסק חי ורווחי. היתרון הוא כמובן בכך שהחברה ממשיכה פעילותה ובעלי המניות יזכו להניב פירות בסיום התהליך אולם המדובר בתהליך מקצועי ארוך ומורכב המחייב מאמץ ניכר מכל הגורמים ושימוש ביועצים חיצוניים.
ניתוח ובניית התוכנית להבראה
בניית תהליך ההבראה הינו תהליך מקצועי וארוך המחייב מאמץ מכל הגורמים. התרשים הבא מסכם את השלבים הנדרשים לבניית תוכנית הבראה מוצלחת:
שלבים בתהליך ההבראה של חברה בקשיים
כל אחד מהשלבים מחייב עבודה מקצועית, לימוד וניתוח כלל הגורמים המשפיעים על פעילותה של החברה ועל יכולתה של תוכנית הבראה להצליח.
 
שלבים בתהליך ההבראה
התרשים הבא מציג את השלבים העיקריים בתהליך ההבראה. למרבית השלבים הן בשלב הניתוח והתכנון והן בשלב הביצוע ישנן השלכות עסקיות, פיננסיות ומשפטיות והשימוש ביועצים מתאימים לכל תחום היא הכרחית.
שלבים בתהליך ההבראה של חברה בקשיים כלכליים
 
 
חברה הנקלעת לקשיים יכולה לבחור בדרך ה"קשה" של תוכנית הבראה. החלופות האחרות וה"קלות" יותר הן סגירת החברה או פירוקה. תהליך ההבראה הוא תהליך מקצועי ארוך המחייב מאמץ וסיוע ביועצים חיצונים. שימוש ביועצים משפטיים כמו גם ביועצים עסקיים ופיננסיים הוא הכרחי לבניית התוכנית ולביצועה. ניסיונו ומקצועיותו של צוות היועצים הנבחר יהיה בעל משקל כבד בהצלחתה או כשלונה של תוכנית ההבראה.
 
לעמוד הקודם