טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

אסטרטגיות מעוף לשוק תנודתי


  •  מאמר מערכת מינוף1 מימון ניהול ופיננסים בע"מ, יולי 2012.

במאמר זה נסקור את שלושת אסטרטגיות המעוף הבסיסיות לשוק תנודתי:

  1. קניית אוכף.
  2. קניית שוקת.
  3. כתיבת פרפר.
 

קניית אוכף

יצירת האסטרטגיה
קונה CALL וקונה  PUT עם אותו מחיר מימוש.
ציפיות המשקיע
צופה לשוק תנודתי – תנועה חדה מבלי לדעת לאיזה כיוון.
מאפייני רווח והפסד
רווח בלתי מוגבל לכל כיוון – הפסד מוגבל לעלות קניית האופציות.
 
 
 

קניית שוקת

יצירת האסטרטגיה
קונה CALL במחיר מימוש גבוה וקונה  PUT עם מחיר מימוש נמוך יותר.
ציפיות המשקיע
צופה לשוק תנודתי – תנועה חדה מבלי לדעת לאיזה כיוון.
מאפייני רווח והפסד
רווח בלתי מוגבל לכל כיוון – הפסד מוגבל לעלות קניית האופציות.
הרווח/הפסד נמוכים יותר מאשר בקניית אוכף.
 
 

כתיבת פרפר

יצירת האסטרטגיה
אפשרות א'
כותב CALL במחיר מימוש נמוך.
קונה 2CALL במחיר מימוש אמצעי.
כותב CALL במחיר מימוש גבוה.
אפשרות ב'
כותב PUT במחיר מימוש נמוך.
קונה 2PUT במחיר מימוש אמצעי.
כותב PUT במחיר מימוש גבוה.
אפשרות ג'
כותב PUT במחיר מימוש נמוך.
קונה PUT וקונה CALL במחיר מימוש אמצעי.
כותב CALL במחיר מימוש גבוה.
ציפיות המשקיע
צופה לשוק תנודתי – תנועה חדה מבלי לדעת לאיזה כיוון.
הקטנת עלויות למקרה שהציפיות לא יתממשו תמורת הגבלת הרווח.
מאפייני רווח והפסד
רווח מוגבל לגובה התקבול נטו מבניית האסטרטגיה.
הפסד מוגבל.
 
מאמרים נוספים בנושא:
 
לעמוד הקודם