טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

הדוחות השנתיים של רשתות המזון: חוסר במידע איכותי אחיד

למרות שמרבית רשתות המזון נסחרות בבורסה, יש קושי לניתוח אחיד של מדדי ביצוע איכותיים

מאת: רו"ח נעם בכר

בבורסה לניירות ערך של ת"א שנת 2012 נסחרות מרבית רשתות המזון המובילות בישראל בהן: שופרסל, הריבוע הכחול, רמי לוי, צים שיווק (מחסני כמעט חינם), טיב טעם ורשת ויקטורי. הדוחות השנתיים של כל אחת מהן מתפרסים על מאות עמודים ובהם מידע רב, בעיקרו מידע חשבונאי כספי שאף חוזר על עצמו בלא מעט מהמקרים. מי שינסה דווקא לדלות מידע איכותי אך חשוב ביותר למדידת ביצועי הרשתות יתקשה לעשות זאת. המידע האמור מופיע באופן חלקי ולא אחיד בין הרשתות. מידע שכבר קיים, לא ברור אופן חישובו, שונה בין רשת לרשת ועל כן לא מאפשר השוואת ביצועי הרשתות.

רמת הדיווח של מדדים איכותיים אך קריטיים לבחינת ביצועי החברה המדווחת, נחות בישראל לעומת מדינות מערביות אחרות. בארצות הברית לדוגמא, פרסמה רשות ניירות ערך הנחיות המחייבות את דירקטוריון החברות לפרסם בדוח שלהן מדדי מפתח לביצועי החברה הידועים גם בשמם KPI (Key Performance Indicators). בישראל טרם פורסמה תקנה כאמור וכך אנו מוצאים פרסום חלקי ולא אחיד של מדדים אלו.
בין המדדים העיקריים החשובים לרשתות קמעונאיות בכלל, ורשתות מזון בפרט בהם לא נמצא מידע כלל או מידע חלקי ולא אחיד ניתן למנות את המדדים הבאים:
  1. רווחיות לפי קטגוריות מוצרים – מרבית החברות מדווחות על קטגוריות מוצרים עיקריים במונחי מכירות ורווח גולמי אולם חלוקת הקטגוריות ורמת הדיווח שונה באופן מהותי בין רשת לרשת. כך למשל רמי לוי מדווח על הכנסות ב-3 קטגוריות בלבד הכוללות את מוצרי המכולת, ירקות ופירות ומוצרי החלב ללא פירוט הרווחיות הגולמית בכל קטגוריה בעוד מחסני כמעט חינם מפרט נתוני הכנסות ורווחיות לגבי 10 קטגוריות המחולקות בצורה שונה.
  2. מכירות ורווחיות המותג הפרטי – כל החברות, למעט הריבוע הכחול, מדווחות על סך מכירות המותג הפרטי אך רק מחסני כמעט חינם וויקטורי מדווחות בצורה מפורטת על רווחיות המותג. רשת שופרסל מסתפקת במשפט על פיו רווחיות המותג הפרטי דומה לרווחיות שאר המוצרים בקטגוריה.
  3. מכירות/פדיון למ"ר בסניפים זהים – זהו אחד המדדים החשובים ביותר לבחינת הביצועים של רשת קמעונאית בכלל ורשת מזון בפרט. כל הרשתות למעט שתי הגדולות מדווחות על המדד אך לא ברור מהי שיטת החישוב והאם היא אחידה בין הרשתות. כך לדוגמא עולה השאלה של הטיפול במ"ר לא פעיל או מושכר לזכיינים.
  4. מכירות/פדיון למ"ר ממוצע –  מדד זה מפורסם ע"י כל הרשתות אך נראה כי בסיסי החישוב אינם זהים. קיימים פערים בין נתוני המכירות לנתוני הפדיון בעיקר בשל הפעלת זכיינים ולא ברור האם וכיצד ניתן לבצע השוואה.
  5. פדיון לעובד – גם מדד זה מפורסם ע"י הרשתות, למעט שתי הגדולות, אולם בסיס החישוב שונה בכל אחת מהן. בעוד שברמי לוי מציינים שהחישוב אינו כולל עובדי קבלן, בויקטורי מציינים שהחישוב כולל עובדי קבלן. בכמעט חינם קשה לדעת מה בסיס החישוב ובטיב טעם החישוב כולל גם את הפעילות הלא קמעונאית.
 

רשתות המזון: חוסר אחידות במידע על מדדי ביצוע עיקריים

 
שופרסל
הריבוע הכחול
רמי לוי
כמעט חינם
טיב טעם
ויקטורי
סה"כ מכירות קמעונאיות
11,533,000
6,723,800
2,222,181
1,254,287
855,948
606,720
סה"כ רווחיות גולמית
26.6%
27.5%
22.2%
22.3%
32.5%
23.3%
מספר קטגוריות מדווחות
5
0
3
10
6
7
מכירות המותג הפרטי
1,153,300
לא מדווח
74,995
57,697
11,983
44,198
רווחיות גולמית – מותג פרטי
לא מדווח
לא מדווח
לא מדווח
25%
לא מדווח
28.3%
מועדון לקוחות
1,500,000
לא מדווח
470,000
140,000
176,000
78,000
פדיון למ"ר בסניפים זהים
לא מדווח
לא מדווח
78.2
41.7
28.6
40.1
מכירות / פדיון למ"ר
21.4
18.1
75.2
39.7
28.2
37.3
פדיון לעובד
לא מדווח
לא מדווח
791
724
713
 840.7
הערות:
  1. נתוני המכירות באלפי ₪.
  2. שופרסל ורמי לוי מדווחות רק על הכנסות מקטגוריות מוצרים ללא פירוט רווח גולמי לכל קטגוריה.
  3. פדיון לעובד: רמי לוי - ללא עובדי קבלן, ויקטורי - כולל עובדי קבלן, כמעט חינם - לא ברור ובטיב טעם כולל פעילות לא קמעונאית.
  4. טיב טעם וויקטורי - פדיון למ"ר, השאר - מכירות למ"ר.
  5. הריבוע הכחול הינה חברה דואלית הנסחרת גם בארה"ב ומכאן נובע הפירוט המצומצם.
 
לסיכום ניתן לומר כי נדרשת התערבות רשות ניירות ערך בהנחיות או תקנות שיסדירו את היקף ואופן הדיווח על מדדי ביצוע על מנת שקוראי הדוחות יוכלו לנתחם ולבצע השוואות ענפיות. יש לציין כי בעיה זו אינה ייחודית לרשתות המזון וניתן לזהותה גם בענפים אחרים דוגמת רשתות הביגוד והאופנה.
 
 
מאמרים נוספים בנושא:

 

 
 
לעמוד הקודם