טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

יישום הוראות הפקדת מניות ואופציות שהוענקו לעובדים בידי נאמן

רשות המיסים פרסמה הבהרות בקשר עם הפקדת מניות ואופציות לעובדים בידי נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה

 

בתאריך 24.7.2012 פרסמה רשות המיסים הבהרה בקשר עם דרישת הפקדת מניות ואופציות שהוענקו לעובדים בידי נאמן בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה. בהתאם להוראות החוק, נדרשת החברה להפקיד את המניות או הזכויות בידי נאמן במועד ההקצאה. לאור הקושי שביישום הוראה זו בפועל, החליטה רשות המיסים לפרסם הבהרה בדבר יישום הוראות הפקודה.

בהתאם להבהרה, רשות המיסים תראה הקצאות חדשות כעומדות בתנאי הפקודה אם יעמדו בתנאים הבאים:

רשות המיסים מבהירה כי כל הקצאה אשר לא תעמוד בתנאים האמורים, תיחשב כהקצאה ללא נאמן אולם ניתן יהיה לפנות למחלקה המקצועית של הרשות לבחינה פרטנית של הקצאות שלא עמדו בתנאים.

ביחס להקצאות ישנות שבוצעו טרם ההבהרה, תינתן הארכה של תקופת הפקדת פרטי ההקצאה בידי הנאמן מ-45 יום כאמור ל-90 יום. במקרים בהם התקופה עולה על 90 יום, יש לפנות למחלקה המקצועית של רשות המיסים להסדרת הנושא.
 
לצפייה בהבהרה שפורסמה על ידי רשות המיסים - לחץ כאן
 
לעמוד הקודם