טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

חוות דעת כלכלית לבית משפט

חוות דעת כלכלית של מומחה בנושאים פיננסיים נדרשת לרוב בהליכים משפטיים או בהליכי גישור, פישור או בוררות. בבית המשפט נדרשת לעיתים חוות דעת מומחה מטעם אחד הצדדים או לבקשת בית המשפט. חוות הדעת הכלכליות עוסקות בתחומים כלכליים, פיננסיים ועסקיים ותומכות בתהליך קבלת ההכרעה המשפטית בהליכים משפטיים לרבות הליכי פירוק, כינוס, הקפאת הליכים, סכסוכים בין שותפים וגם בתיקים בדיני משפחה. לעיתים חוות דעת כלכלית יכולה גם לשמש בפנייה לרשויות שונות כגון מס הכנסה, משרדי ממשלה, רשות ניירות ערך ועוד.
לחברתנו ניסיון רב בהכנת חוות דעת כלכלית של מומחה בתחומים עסקיים ופיננסיים במגוון רחב של תחומים. בכתיבת חוות דעת כלכלית ישנה חשיבות רבה למקצועיות, הבנת החומר, ניסוח איכותי וענייני והסקת מסקנות מושכלת. אנחנו מקפידים על הכנת חוות דעת כלכליות איכותיות ומקצועיות ברמה גבוהה ביותר ועם ערך מוסף גבוה.

החברה ומנהלה נכללים ברשימת המומחים בבתי המשפט.
קבלו חוות דעת מקצועית עוד היום:

סוגים עיקריים של חוות דעת כלכלית

חוות דעת כלכליות נדרשות במגוון רחב של תחומים וסוגיות. להלן רשימה של סוגים ונושאים עיקריים של חוות דעת כלכלית:

מסחרי - חברות ותאגידים (לחצו לפרטים נוספים)

 • הערכת שווי חברה או פעילות.
 • הערכת שווי נכסים ומניות.
 • סכסוכים בין בעלי מניות.
 • זכויות מיעוט.
 • חלוקת רווחים ודיבידנדים.
 • איתנות פיננסית – יכולות החזר התחייבויות.
 • הערכת שווי אופציות ומכשירים פיננסיים נגזרים ואחרים.
 • סוגיות חשבונאיות.
 • סוגיות מיסוי.
 • סוגיות רגולטוריות בעלות השלכות כלכליות.
 • הגבלים עסקיים – ניתוח שוק, מחירים, תחרותיות.
פירוק כינוס נכסים והקפאת הליכים
 • הערכות שווי וקביעת מחירי מכירה.
 • הערכות שווי נכסים וחלוקתם.
 • ניתוח יכולת החזר התחייבויות.
 

נזיקין (לחצו לפרטים נוספים)

 • הערכות נזקים ואובדן הכנסות.
 • מוניטין – פגיעה או אובדן.
 

משפחה (לחצו לפרטים נוספים)

 • איזון משאבים.
 • הערכת נכסים ועסקים משותפים.
 
אנחנו מספקים את המפתחות העיקריים להצלחתה של חוות דעת כלכלית איכותית: מקצועיות, לימוד והבנת החומר, ניסוח איכותי והסקת מסקנות מושכלת.
   
 
 
 
לעמוד הקודם