טלפונים: מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון: 04-6996666

הערכת שווי לצרכי מס בדיעבד - סיפור מעשה 1

הערכת שווי לצרכי מס בדיעבד – סיפור מעשה 1
הערכת שווי בעסקאות רגישות כמו העברת מניות או פעילות בין יחיד לחברה ולהיפך או עסקאות אם צדדים קשורים, רצוי שתעשה מראש. הכנת הערכת השווי מראש יכולה להיות כחלק מבקשה לאישור מראש של העסקה על ידי רשויות המס (פרה רולינג) או כחלק מגיבוי לעת הצורך. אולם גם כאשר הערכת שווי לא מבוצעת מראש, ניתן לבצעה בדיעבד ובצורה מקצועית להתמודד מול טענות מס הכנסה.
 
סיפור המעשה במאמר זה הינו על שני אחים שבבעלותם הייתה חברה לניהול מרכולים. החברה חוותה בשנותיה הראשונות קשיים תפעוליים ופיננסיים כך שספגה הפסדים וצברה חובות מול המערכת הבנקאית ומול ספקיה. בנוסף, החברה ספגה כמה כישלונות עסקיים כשניסתה לפתוח סניף נוסף אך נאלצה לסגור אותו בשל חוסר כדאיות כלכלית וביצעה השקעה נוספת שכשלה. שני האחים היו חתומים בערבויות אישיות לכלל חובות החברה לבנקים ולספקים שהסתכמו במיליוני שקלים. זאת ועוד, כנגד הסניף המרכזי של החברה הוצא על ידי הרשות המקומית, צו סגירה והחלטת בית משפט לאכיפת הצו, עובדה שהעמידה את כל פעילות החברה בסכנה קיומית.
 
שני האחים עבדו בחברה ועמלו קשה להביא להצלחתה. עקב הקשיים שחוו כאמור, החליט אחד האחים כי אין הוא מסוגל לעמוד יותר בלחצים ובקשיים והוא מעוניין לצאת מהחברה ולמכור את חלקו לאחיו. האחים חתמו על הסכם למכירת המניות לפי שווי של כמה מאות אלפי שקלים.
 
לאחר יציאתו של אחד האחים, נשאר האח השני לבדו בחברה והצליח לשקם את פעילותה ואף להביא לצמיחה ורווחיות נאה. בנוסף, צו הסגירה כנגד הסניף המרכזי לא נאכף והחברה אף הצליחה למכור את השקעתה הכושלת בתמורה נאה. מס הכנסה שהגיע לביקורת כמה שנים לאחר ביצוע עסקת המכירה וראה את פעילות החברה ואת ההסכם בין האחים שנחתם כמה שנים לפני כן, טען כי שווי המניות בהסכם שנחתם אינו משקף את השווי ההוגן והכלכלי שלהן. לצורך ביסוס עמדתו, ביצע מס הכנסה הערכת שווי פנימית על פיה שווי המניות נאמד בכמה עשרות מיליוני שקלים ודרש את תשלום המס בגין העסקה.
 
כנגד הערכת השווי שביצע מס הכנסה, התבקשנו לבצע הערכת שווי מטעם האחים. הערכת השווי בוצעה על ידינו, כמו גם על ידי מס הכנסה, בדיעבד. בהערכת השווי שלנו, נאמד שווי המניות בטווח של 0-1 מיליון ₪ וזאת כאמור לעומת כמעט פי 10 על ידי מס הכנסה. הערכת השווי שלנו התבססה על תחזיות הרבה יותר נמוכות מאלו של מס הכנסה וזאת כמתחייב ממצבה של החברה ביום העסקה ולא ממצבה הנוכחי. האחים ומס הכנסה לא הצליחו להגיע להסכמה והנושא הועבר לדיון ממושך בבית המשפט.
 
בשלב הדיון בבית המשפט, נאלצנו לגבות את הערכת השווי שביצענו בעדות מומחה ולמעשה היה זה דיון משפטי בו נחקרו שני עדים מומחים. האחד מטעם מס הכנסה הטוען כי שווי המניות הינו מיליוני שקלים והשני מטעמנו הטוען כי שווי המניות הינו כמה מאות אלפי שקלים לכל היותר.
 
הטענות המרכזיות שהועלו בחוות הדעת שלנו אל מול אלו של מס הכנסה כללו את הנקודות המרכזיות הבאות:
 
א.      שכר עבודה של בעלי המניות – לאור מצבה הרעוע של החברה, שני האחים משכו משכורות נמוכות מאוד מהחברה ומשכו מדי פעם סכומי כסף מהחברה אל מול הלוואות שנתנו לה בתקופת הקמתה. מס הכנסה בניתוח פעילות החברה ותוצאותיה, התעלם מעובדה זו וניתח את רווחיות החברה לפי דוחותיה בפועל. חוות הדעת שלנו טענה כי על מנת לנתח את רווחיותה האמיתי של החברה במועד העסקה יש לכלול שכר הוגן לשני האחים ששימשו כמנהלים בפועל. הכללת שכר הוגן לשניהם המסתכם בכמה מאות אלפי שקלים לשנה, הבהיר את התמונה כי מצב החברה במועד העסקה היה אף יותר גרוע מזה המתקבל מדוחותיה הכספיים.
 
ב.      צו הסגירה – חוות הדעת שלנו כללה ניתוח המשמעות של אכיפת צו הסגירה כתרחיש עם הסתברות סבירה מאוד למימוש. מס הכנסה נטה להתעלם מההשלכות המהותיות של צו הסגירה והשתמש בטענה כי צווים רבים כאלה אינם נאכפים ובעובדה כי בפועל אכן הצו לא נאכף. בשלב זה היה עלינו להבהיר לשופט כי אין הצדקה והיגיון כלכלי להשתמש בעובדות שהתרחשו בדיעבד כחלק מהערכת השווי למועד העסקה.
 
ג.        ערבויות אישיות – מס הכנסה התעלם כליל בהערכת השווי שלו מנושא הערבויות האישיות של האחים. חוות הדעת שלנו טענה כי בתרחיש מסוים שווי החברה הינו שלילי ובהתקיים ערבויות אישיות של הבעלים כל כלל החובות לרבות ספקים ובנקים, הרי שיש היגיון לייחס לשוויין שווי שלילי.
 
ד.      תחזיות עתידיות – מס הכנסה השתמש בעבודתו בתחזיות אופטימיות מאוד וזאת על בסיס העובדה כי כך אכן קרה בפועל. התחזיות בהערכת השווי שלנו היו נמוכות בהרבה ואף כללו תרחישים של קריסת החברה.
 
ה.      מכירת פעילות כושלת – בהערכת השווי טען מס הכנסה כי שווי הפעילות הכושלת הינו כסכום ההשקעה שבוצעה בה. גם כאן, נתמכה טענת מס הכנסה ממה שקרה בפועל. טענותינו בנושא זה היו כי הסכום שהושקע אינו רלבנטי לקביעת השווי אלא אך ורק מצב ההשקעה במועד הערכת השווי וכי אירועים שהתרחשו בדיעבד גם הם אינם יכולים לעמוד כטענה בביצוע הערכת השווי שכן יש לקחת בחשבון אך ורק נתונים ועובדות שהיו ידועים במועד הערכת השווי.
 
במהלך דיונים וחקירות ממושכים כשהנושאים האמורים היו במרכזם, הצלחנו להעביר לשופט את המסר כי אירועים שהתרחשו בדיעבד אינם רלבנטיים וכי רק נתונים ועובדות הנכונים למועד העסקה בפועל הם הרלבנטיים. בנוסף וככל הנראה, שוכנע השופט כי מצב החברה ביום העסקה אכן היה רעוע והמחיר שנקבע שיקף זאת. כל הטענות שנסמכו על תהליך ההבראה שביצע האח השני לא התקבלו. גם הטענות כי שווי רכישת הפעילות הכושלת הינו כסכום ההשקעה בה הובן על ידי השופט שלא קיבל זאת.
 
בסיכומו של תהליך וטרם הביא השופט את החלטתו, המליץ לרשות המיסים להגיע לפשרה מהירה עם האחים ואכן כך היה. מס הכנסה שהבין כי כל טענותיו עומדות להיפסל הסכים על הסכם פשרה עם האחים בהתאם להסכם שנחתם בפועל.
 
התהליך היה ארוך ומייגע ועמד על הפרק תשלום מס של מיליוני שקלים. אין ספק שחוות הדעת שכללה הערכת שווי מקצועית ביחד עם עדות מומחה איכותית מנעו מהלקוח תשלום מס נוסף של מיליוני שקלים.
 
 
לעמוד הקודם